Fiksu Kalasatama

Fiksu Kalasatama

Kalasatama Helsingin kaupunki
Pilotoitu ratkaisu
Resurssiviisas kaupunginosa, matalan kynnyksen kokeiluja, älykäs energia
Alkoi/päättyi
1.9.2013-
Kontaktihenkilö

Veera Mustonen, Forum Virium, veera.mustonen [at] forumvirium.fi

Keitä mukana
Helsingin kaupunki, Forum Virium, Helen, ABB, Fingrid, muita yrityksiä
Tiivistelmä

Kalasatamassa kokeillaan uusia ratkaisuja kestävään kehitykseen, energiakäyttäytymiseen ja jätteiden hyötykäyttöön. Helsingin Energian, ABB:n ja Fingridin Älykkäät energiajärjestelmät -hanke kehittää Kalasataman älyverkkoa, sähköautoverkostoa ja energiavarastointia.

Kalasatamassa panostetaan avoimen datan hyödyntämiseen kaupunkipalveluissa. Fiksun Kalasataman visio on tarjota tunti lisää omaa aikaa Kalasataman asukkaiden päivään älykkäiden palveluiden avulla. Syksyllä 2015 Kalasatamaan avataan yhteiskehitystila, joka tuo yhteen yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan, kaupungin palveluiden kehittämisen sekä Kalasataman asukkaiden tarpeet, toiveet ja ideat. Forum Virium Helsinki vastaa tilan toiminnasta.

Arviointi

?

Rahoitus
EAKR, Helsingin kaupunki, TEM
Paikkakunta
Helsinki