Jyväskylän resurssiviisaus-kokeilut

Jyväskylän resurssiviisaus-kokeilut

Jyväskylä resurssiviisaus
Kuva: Sitra
Pilotoitu ratkaisu
Monenlaisia resurssiviisaita ratkaisuja: kestäviä liikkumis- ja energiankäyttötapoja, biokaasun edistämistä liikenteessä sekä ruokaan ja jätteisiin liittyviä kokeiluja
Alkoi/päättyi
2013 -2015
Kontaktihenkilö

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Pirkko Melville, Jyväskylän kaupunki (pirkko.melville [at] jkl.fi)

Keitä mukana
Sitra, Jyväskylän kaupunki
Tiivistelmä

Sitran ja Jyväskylän kaupungin yhteishankkeen tavoitteena on ollut luoda toimintamalli, jota voidaan soveltaa ympäri Suomea. Hankkeessa kaupungin tarkoituksena on edistää resurssien viisaampaa käyttöä yhteistyössä asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Hankkeessa on edistetty asukkaiden kestäviä elämäntapoja ja osallisuutta. Myös yritysten kestävyyteen ja niiden välisiin synergioihin on panostettu. Tavoitteena on, että energiatehokkuus paranee, päästöt vähenevät, paikallistalous kohenee ja omavaraisuus kasvaa. Resurssiviisaan Jyväskylän tavoitteita, käytäntöjä ja monistettavaa toimintamallia on työstetty Sitran ja Jyväskylän kaupungin poikkiyhteiskunnallisessa toimintamalliryhmässä, jossa on ollut edustajia lähes kolmestakymmenestä jyväskyläläisestä organisaatiosta tai yrityksestä.

Hankkeen (2012-2015) päätyttyä resurssiviisaustyö Jyväskylässä jatkuu yhtenä kaupungin strategian kärkenä. Kokeilukulttuuria levitetään ja kehitetään kaupungissa edelleen.

Rahoitus
Sitra, Jyväskylän kaupunki
Paikkakunta
Jyväskylä