Kolmenkulma Eco-Industrial Park

Kolmenkulma Eco-Industrial Park

Kolmenkulman Eco-Industrial Park
Pilotoitu ratkaisu
Teollisten symbioosien ja uusiutuvan energian pilotit
Kontaktihenkilö

Pirkko Eteläaho, Tradea Oy, pirkko.etelaaho [at] tredea.fi

Keitä mukana
Nokian kaupunki, Tampereen kaupunki, Ylöjärven kaupunki, alueelle sijoittuvat yritykset, Tredea Oy, Verte Oy
Tiivistelmä

Kolmenkulma Eco-Industrial Park on kolmen kunnan (Tampere, Nokia, Ylöjärvi) alueelle rakentuva yritysalue.

Aluetta kehitetään niin, että sinne syntyy mahdollisimman paljon yritysten välistä yhteistoimintaa, joka edistää materiaali- ja energiatehokkuutta sekä yhteisten toimintamallien syntymistä mm. jaettujen energiaresurssien ja palveluiden kautta. Myös uusiutuvan energian ratkaisuja tavoitellaan alueelle.

Tavoitteena on uusien liiketoimintojen, teknologioiden ja palveluiden kehitys ja testaus elävässä toimintaympäristössä. Kolmenkulman alueelle on tehty mm. cleantech-elinkeinovyöhyke- ja energiahankeselvitykset. Alueelle on keväällä 2016 tehty investointipäätöksiä. Nokian Vesi Oy päätti sijoittaa sinne uuden jätevedenpuhdistamonsa ja Pirkanmaan jätehuolto päätti sijoittaa sinne kotitalouden biojätteiden mädättämön, joka hyödyntää myös puhdistamon tuottamaa lietettä. Tavoitteena on saada paikalle myös yritys, joka tekee siellä talteen otetusta biokaasusta liikennepolttoainetta tai jatkojalostaa multatuotteita. Alueelle on sijoittumassa myös pyrolyysilaitos. Kolmenkulman sisälle on myös rakentumassa uudenlainen bio- ja kiertotalouden liiketoiminta-alue ECO3. ECO3 alueen on tarkoitus toimia bio-, vesi- ja kiertotalouden pilotti- ja demonstraatioympäristönä.

Arviointi

?

Rahoitus
EAKR, Nokian kaupunki, Tampereen kaupunki
Paikkakunta
Tampere, Nokia ja Ylöjärvi
Energialähteet
Energiateknologiat
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet