Östersundom Smart & Clean, Helsinki

Östersundom Smart & Clean, Helsinki

Östersundom smart and clean
Uusiutuvan energian varastoinnilla on merkittävä rooli Östersundomin energiaratkaisuissa. Ideakuva: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto / Matti Visanti 2009
Pilotoitu ratkaisu
Vihreän talouden mahdollistaminen aluerakentamisprojektissa
Alkoi/päättyi
2015-
Kontaktihenkilö

Projektinjohtaja Ari Karjalainen, Helsingin kaupunki, ari.karjalainen [at] hel.fi

Keitä mukana
Sitra, Helsinki, Vantaa, Sipoo (bioeconomy node myös Siemens, Helen, Ramboll, Inspira, Devecon, Gasum, Proboreal, Sitra ja Helsingin kaupunginkanslia)
Tiivistelmä

Helsingin kaupunki ja Sitra ovat tehneet yhteistyössä Smart & Clean -vision ja ohjelman. Tavoitteena on rakentaa 70 000 asukkaan ja 30 000 työpaikan tytärkaupunki Östersundomiin.

Vision mukaan aluetta kehitetään kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Vision keskeisiä teemoja ovat energiaratkaisujen toteuttaminen uusiutuvilla energianlähteillä, materiaalivirtojen hyödyntäminen, luonnonvesien laadun parantaminen, vähäpäästöinen liikkuminen, käyttäjälähtöinen ja materiaalitehokas rakentaminen sekä stressivapaa asuminen.  Lisäksi horisontaalisiksi teemoiksi on valittu kiertotalous, kestävä elämäntapa ja hallinnollisen yhteistyön kehittäminen.

Helsingin kaupungin strategiaohjelmassa on mainittu erikseen Östersundomin kehittämisestä seuraavaa: 'Östersundomista suunnitellaan uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen liittyvien ratkaisujen pilottialue ja houkutteleva sijaintipaikka cleantech-alojen yrityksille.'

Arviointi

-

Rahoitus
Sitra, Helsingin kaupunki
Paikkakunta
Helsinki
Teknologioiden sijainti
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet