Automaattiauto Vantaan asuntomessuilla

Automaattiauto Vantaan asuntomessuilla

Vantaa automaattiauto CityMobil2
Pilotoitu ratkaisu
Sähkökäyttöiset, kuskittomat CityMobil2-älybussit, jotka kuljettivat messukävijöitä Kivistön asuntomessuilla Vantaalla.
Alkoi/päättyi
10.7.–9.8.2015
Kontaktihenkilö

Viestintäsuunnittelija Tuula Heikkinen, Vantaan kaupunki (@vantaa.fi)

Keitä mukana
Vantaan kaupunki, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Uudenmaan liitto ja HSL
Tiivistelmä

Vantaan kaupunki oli mukana kokeilussa, jossa neljä kuskitonta CityMobil2-älybussia kuljetti asuntomessuvieraita Kivistön rautatieaseman ja messualueen välillä 10.7.– 9.8.2015. Kokeilu oli kaikille avoin ja maksuton tilaisuus kokeilla automaattiautoa hyödyntävää joukkoliikennepalvelua. Sähköllä hitaasti kulkevaan (enintään 20 km/h) bussiin mahtui kymmenen matkustajaa, ajoreitti oli noin kilometrin pituinen muulta liikenteeltä suljettu kevyen liikenteen väylä. Bussin kulkua seurattiin messualueella olevasta valvomosta. Pysäkkialueilla oppaat ohjasivat matkustajia ja kertoivat heille kokeilusta.

Kokeilu oli osa EU:n rahoittamaa CityMobil2-hanketta, jossa tutkittiin kuskittomien pikkubussien käyttöä osana joukkoliikennettä. Hankkeen tavoitteena on esitellä automaattibusseja suurelle yleisölle ja saada tietoa tavallisten ihmisten suhtautumisesta niihin. Vantaan lisäksi robottibussien kokeilu järjestettiin kolmessa muussa Euroopan kaupungissa: La Rochellessa, Lausannessa ja Oristanossa.          

Kokeilu kuului myös Uudenmaan maakunnan kehitystä linjaavaan Uusimaa-ohjelmaan, jonka yhtenä tavoitteena on älykäs ja sujuva joukkoliikenne.                 

Arviointi

Vantaan automaattibussin kokeilu oli siihen mennessä laajin Suomessa järjestetty kuskittoman liikenteen kokeilu. CityMobil2-bussit edustivat pitkälle kehitettyä automaatiota. Kuskitonta liikkumista arvioivat myös tavalliset ihmiset.

Rahoitus
The EU's Seventh Framework Programme for research and technological development
Paikkakunta
Vantaa
Energiateknologiat
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot