HSL ympäristöbonus

HSL ympäristöbonus

HSL logo
Pilotoitu ratkaisu
Perussopimuksen ylittävien päästövähennysten korvaaminen vuosittain liikennöitsijöille tarjousten perusteella.
Alkoi/päättyi
2012-
Kontaktihenkilö

Reijo Mäkinen, HSL

Keitä mukana
HSL ja liikennöitsijät
Tiivistelmä

HSL tekee liikennöitsijöiden kanssa 7 vuoden sopimukset. Tarjouskilpailussa ympäristöasiat ovat yksi kilpailutekijä. Teknologiat voivat kuitenkin muuttua 7 vuoden kuluessa ja siksi HSL on ottanut käyttöön ympäristöbonus-järjestelmän, jotta tarjouskauden aikana toimeenpannut parannukset hyödyttäisivät liikennöitsijöitä. Mukana arvioinnissa ovat niin hiilidioksidipäästöt kuin haitalliset lähipäästöt (typen oksidit ja pienhiukkaset). HSL:n hallitus päättää vuosittain jaettavan bonussumman suuruuden ja kriteerit.

HSL maksoi liikennöitsijöille ympäristöbonuksia ensimmäistä kertaa vuonna 2013. Suuri osa bonuksista on mennyt biokaasun ja biodieselin käytön edistämiseen busseissa. Vuonna 2016 jaettava summa on runsaat 1 milj. euroa. Biopolttoaineiden käyttö hyväksytään, jos polttoaineet ovat jäteperäisiä.

HSL:n tavoitteena on leikata joukkoliikenteen päästöjä merkittävästi. Tavoitteena on vähentää ilmanlaatuun vaikuttavia lähipäästöjä 80 prosentilla ja hiilidioksidipäästöjä 50 prosentilla vuodesta 2010 vuoteen 2018 mennessä.

Rahoitus
HSL
Paikkakunta
Pääkaupunkiseutu
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet