HSL:n sähköbussikokeilu, Epeli-hanke

HSL:n sähköbussikokeilu, Epeli-hanke

Linkker-bussi HSL-väreissä
Pilotoitu ratkaisu
Linkker-sähköbussien ja niiden lataus- ja toimintajärjestelmän testaus
Alkoi/päättyi
2015-
Kontaktihenkilö

Reijo Mäkinen, HSL

Keitä mukana
HSL, Linkker Oy, VTT
Tiivistelmä

HSL, joka normaalisti hankkii kaikki liikennepalvelut alihankkijoiltaan, päätti hankkia 12 kotimaista Linkkerbussia voidakseen testata niiden ja tarvittavan infrastruktuurin toimintaa sekä luodakseen koko sähköbussiekosysteemin. Hanketta rahoittavat sekä Tekes että TEM ja siinä on mukana tutkimusosapuolena VTT. Hanke on osa TransSmart-kokonaisuutta. Ensimmäiset kaksi bussia aloittivat Espoon liikenteessä, ja tänä syksynä Helsingin liikenteeseen tulee 8 bussia. Latausasemat omistavat Espoon kaupunki ja Helsingissä HKL. Latauspalvelun hoitaa Espoossa Fortum ja Helsingissä Virtapiste.

Rahoitus
Tekes, HSL
Paikkakunta
Pääkaupunkiseutu
Energiateknologiat
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet