kokeilevasuomi.fi

kokeilevasuomi.fi

Kokeilevasuomi logo
Pilotoitu ratkaisu
Kokeilukulttuurin edistäminen Suomessa
Alkoi/päättyi
2016-
Kontaktihenkilö

Taina Kulmala, Valtioneuvoston Kanslia

Keitä mukana
Valtioneuvoston kanslia
Tiivistelmä

Valtioneuvoston kanslian Kokeileva Suomi -tiimi tuottaa tietoja ja toimintavälineitä kokeilijoiden tueksi, luo verkostoja sekä tekee kokeilukulttuuria tutuksi eri sektoreille ja toimijoille ympäri Suomen. Hanke liittyy hallituksen strategiseen tavoitteeseen/ kärkihankkeeseen kokeilukulttuurista. Kokeilevalle Suomelle voi myös ilmoittaa kokeilujen esteistä.

Rahoitus
Valtioneuvosto
Paikkakunta
Helsinki
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet