Liikennelabra

Liikennelabra

Liikennelabra
Pilotoitu ratkaisu
Liikennelabra alkoi liikenne- ja viestintäministeriön käynnistämänä kokeiluhankkeena, jonka tavoitteena oli edistää älyliikenteen palvelumarkkinan syntymistä viranomaisten, yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyönä. Liikennelabra jatkuu edelleen, uudella pysyvällä konseptilla, ja sen vetämisestä vastaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

Alkoi/päättyi
Liikennelabra-kokeiluhanke alkoi vuonna 2014 ja päättyi vuoden 2015 lopussa. Uudistettu Liikennelabra käynnistyi vuoden 2016 alussa.
Kontaktihenkilö

Alkuvaiheessa: Liikenneneuvos Seppo Öörni, LVM; Liikenneneuvos Risto Murto, LVM; Osastonjohtaja Juha Kenraali, Trafi; Yksikönpäällikkö Juuso Kummala, Liikennevirasto

Keitä mukana
Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Tekes ja Helsingin kaupunki. Myös muita ministeriöitä, yrityksiä ja alan järjestöjä (Delta, Elisa Oyj, Ericsson, Goodsign, GoSwift, Helsingin seudun liikenne, IQ Payments, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus, Neocard, OP Ryhmä, Ramboll, Secto, Semel, Siemens, Sito, Skedgo, Stratax, Suomen kasvukäytävä -verkosto, Taksiliiton Yrityspalvelu, Tampereen kaupunki, Sonera, Uber). Liiketoiminnan kehityksestä vastasi Eera Oy.
Tiivistelmä

Liikenne- ja viestintäministeriön koordinoimassa Liikennelabra-kokeiluhankkeessa innovoitiin, kokeiltiin ja testattiin uusia liikkumista ja liikkumisvalintojen tekemistä helpottavia älyliikenteen palveluja. Tarkoituksena oli luoda Suomeen liikennejärjestelmä, joka tuottaa entistä paremmat, sujuvammat, turvallisemmat ja ympäristöystävällisemmät liikennepalvelut sekä mahdollistaa ajantasaisen liikenneinformaation saannin ja tehokkaan logistiikan.Tavoitteena oli tehdä Suomesta digitaalisten ja innovatiivisten liikenteen ja logistiikan palvelujen kokeilukenttä - liikennelabra, jossa yhdistyvät liikkumisen digitaalisten ratkaisujen edistäminen, kokeilukulttuuri, julkisen ja yksityisen sektorin tiivis yhteistyö sekä kansainvälisyys. Liikennelabra nähtiin kanavana palvelujen kansainväliseen lanseeraamiseen ja viennin edistämiseen.

Kokeilujen pääkohteisiin kuuluivat liikkumisen uudet palvelukonseptit, liikenteen automatisaatio ja esineiden internet. Käynnistettiin Liikenne palveluna -tyyppisiä hankkeita, jotka mahdollistuivat Suomen kasvukäytävä-verkoston avulla. Muita kokeiluhankkeita olivat mm. Aurora-hanke, jonka tavoitteena on luoda Tunturi-Lapin alueelle arktinen liikenteen älykkään automaation testialue, ja Nordic Way -hanke, jossa testataan ajoneuvojen keskinäistä sekä ajoneuvojen ja infrastruktuurin välistä tiedonsiirtoa Pohjoismaissa.     

Liikennelabra tarjosi yrityksille tukea lainsäädäntöasioissa, kaupallistamisessa ja viestinnässä. Tavoitteena oli, että palveluiden kuluttajien näkemykset olisivat tiedossa jo digitaalisten liikennemarkkinoiden normeja valmisteltaessa ja niistä päätettäessä. Uusien digitaalisten julkisten ja yksityisten liikkumispalvelujen toivottiin vähentävän yksityisautoilun ja auton omistamisen tarvetta.   

Rahoitus
Yritykset, Tekes (yrityksillä oli mahdollisuus hakea rahoitusta tuotekehityksen tukemiseen), EU
Paikkakunta
Koko Suomi
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet