MaaS Etelä-Karjala

MaaS Etelä-Karjala

Etelä-Karjalan liiton logo
Pilotoitu ratkaisu
Etelä-Karjalan alueen kutsutaksikokeilu
Alkoi/päättyi
2016-toukokuu 2018
Kontaktihenkilö

Liikenneasiantuntija Sonja Tynkkynen, Etelä-Karjalan liitto

Keitä mukana
Etelä-Karjalan liitto, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote), Parikkalan kunta, Rautjärven kunta ja Ruokolahden kunta.
Tiivistelmä

Etelä-Karjalan liitto on toteuttamassa kutsutaksikokeilua Ruokolahdella, Rautjärvellä ja Parikkalassa. Hankkeessa on tarkoitus kokeilla toimintamalleja yhteiskunnan maksamien kuljetusten järjestämiseen ja alueen liikenneverkoston tehokkaampaan hyödyntämiseen. Kehittäminen ja toimenpiteet toteutetaan saadulla Tekes-rahoituksella (50 %) sekä omalla rahoituksella ja omalla työllä niin, että kaikki merkittävät tahot ovat hankkeessa mukana.

Hanke käynnistyi vuoden 2016 syksyllä, jolloin pidettiin kaksi työpajaa kokeilun tavoitteiden ja käyttäjien tarpeiden määrittelemiseksi Keväällä 2017 pidettiin kolmas työpaja, jossa kahden ensimmäisen työpajan tulosten perusteella luotua visiota kehitettiin.

Kevään 2017 aikana hankkeessa päätettiin kahdesta kokeilusta, joista toinen on Imatran seudun pienten kuntien (Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti) seudullinen kutsutaksipalvelu ja toinen on Eksoten logistiikka- ja kuljetuspalvelujen tehostaminen.

Kutsutaksikokeilun ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan työpajat, joilla selvitetään toisaalta käyttäjien tarpeita (elokuu 2017) ja toisaalta taksiyrittäjien toivomuksia (lokakuu 2017). Konsulttina hankkeessa rakentamassa palvelumallia on WSP ja alikonsulttina rakentamassa mobiilisovellusta on GoodSign. Maakunnallisen liikkumisen optimoimiseksi erityisesti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin, Eksoten kuljetukset, koulukuljetukset, asiointikuljetukset ja joukkoliikenne palvelut yhdistyvät ja kaikki liikennepalvelut saadaan toteutuneessa järjestelmässä samasta paikasta samalta operaattorilta.

Samanaikaisesti on käynnissä vastaavanlainen MaaS-hanke Espoossa ja hankkeessa on varattu resursseja hankkeiden väliseen tiedonvaihtoon.

Projektisuunnitelma : http://www.ekarjala.fi/liitto/wp-content/uploads/2017/01/MaaS-hankkeen-… 

Rahoitus
Kunnat
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet