Sähköajoneuvojen energiainvestointituki (TEM)

Sähköajoneuvojen energiainvestointituki (TEM)

latauspiste
Kuva: Wikipedia
Pilotoitu ratkaisu
Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämä energiainvestointituki yritysten leasing-sopimukseen perustuville sähköauto- ja latausjärjestelmähankinnoille.
Alkoi/päättyi
2011–2015
Kontaktihenkilö

Pekka Grönlund, TEM

Keitä mukana
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), tukea hakeneet yritykset
Tiivistelmä

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi yritysten sähköauto- ja latauslaitehankintoihin energiainvestointitukea, jonka tarkoituksena oli vauhdittaa sähköistä liikennettä Suomessa. Yritysten täytyi hankkia sähköautot (täyssähköautot, ladattavat hybridit) vähintään 36 kk kestävällä leasing-sopimuksella. Latausjärjestelmien hankintaan yritykset saivat energiainvestointitukea, jos ne asensivat latausjärjestelmän yrityksen toimipisteeseen joko omaa käyttöä varten tai julkiseksi latauspaikaksi. Tukea saaneisiin autoihin tuli asentaa erillinen mittalaitteisto, joka mahdollisti tietojen keräämisen Tekesin EVE-ohjelman tutkimuksiin. Tuen piirissä olevia latauspisteitä oli tarkoitus käyttää sähköautojen ja ladattavien hybridien lataukseen sekä Tekesin EVE-ohjelman mittaus- ja tutkimustiedon keräämiseen. Käyttöön otetut energiatukea saaneet latauspisteet kirjattiin valtakunnalliseen latauspistetietokantaan http://sahkoinenliikenne.fi/latauspisteet/. Energiainvestointituen myöntäminen alkoi vuonna 2011, ja tukisitoumukset ovat voimassa vuoden 2017 loppuun.

TEM ohjasi viiden vuoden aikana sähköautojen ja latauslaitteiden energiatukeen 10 miljoonaa euroa. Yrityksille maksettu tuki oli noin 30 % sähköautojen leasing-maksun pääomaosuudesta ja 35 % latausjärjestelmäinvestoinneista. Tukiohjelma on edistänyt sähköisen liikenteen ja siihen liittyvän liiketoiminnan käynnistymistä ja kehittymistä Suomessa. Vuoden 2015 lopussa liikenteeseen oli rekisteröity yhteensä runsaat 1500 sähköautoa, joista noin kolmannes oli saanut energiatukea. Energiainvestointitukibudjetti käytettiin vuoden 2015 loppuun mennessä. 

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt vuoden 2017 alussa tukea sähköautojen julkisen latausinfrastruktuurin kehittämiseen osana hallituksen biotalous ja puhtaat ratkaisut – kärkihanketta. Ministeriö tukee investointeja sähköautojen julkisiin latauspisteisiin vuosina 2017-2019 yhteensä 4,8 miljoonalla eurolla. 

Dokumentaatio

www.sahkoinenliikenne.fi; Sähköinen liikenne Suomessa 2010-2015 -julkaisu ; http://www.lataustuki.fi/

Rahoitus
Tuen rahoitus TEM, tuen saajat osallistuneet investointien rahoitukseen.
Paikkakunta
Suomi
Energiateknologiat
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet