SOHJOA projekti

SOHJOA projekti

Sohjoa projektin sähköbussi
Pilotoitu ratkaisu
SOHJOA-hankkeessa ajettiin robottibusseilla neljällä eri reitillä kesän 2016 ja loppuvuoden 2017 välillä noin kuukauden mittaisina kokeilujaksoina. Robottibussin liikkuminen perustuu ennalta ohjelmoituun reittiin ja reaaliaikaiseen, tarkkaan paikannukseen eri teknologioilla.
Alkoi/päättyi
2016-2018
Kontaktihenkilö

Oscar Nissin, Metropolia Ammattikorkeakoulu (etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi)

Keitä mukana
Hanketta koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu, jonka kumppaneita ovat Aalto-yliopisto, Forum Virium Helsinki, Maanmittauslaitos ja Tampereen teknillinen yliopisto.
Tiivistelmä

SOHJOA-hankkeessa ajettiin robottibusseilla neljällä eri reitillä kesän 2016 ja loppuvuoden 2017 välillä noin kuukauden mittaisina kokeilujaksoina. Lisäksi robottibussit ovat olleet käytössä lyhyillä reiteillä erilaisissa tapahtumissa. Kokeilut alkoivat Helsingin Hernesaaressa heinä-elokuussa 2016, mistä siirryttiin Espoon Otaniemeen lokakuussa ja Tampereen Hervantaan marraskuussa. Vuonna 2017 Hervannassa jatkettiin samalla reitillä touko-kesäkuussa, mutta kesäksi suunniteltu kokeilu Helsingissä siirtyi seuraavaan vuoteen. Syksyllä 2017 ajettiin Helsinki-Vantaan lentokentällä lokakuussa ja Otaniemessä loka-marraskuussa. Vuodelle 2018 suunnitellaan uusia reittejä.

SOHJOA-hankkeessa käytetyt robottibussit ovat korkean automaation tason 4 pikkubusseja. Robottibussin liikkuminen perustuu ennalta ohjelmoituun reittiin ja reaaliaikaiseen, tarkkaan paikannukseen eri teknologioilla. Laserkeilaukseen perustuva lidar-tutka (light detection and ranging) tunnistaa maaston ajettavalla reitillä ja sen ympärillä ja yhdistää tutkan tiedot GPS-signaalin kautta tulevaan paikkatietoon. Esteet robottibussi tunnistaa ajoneuvon kulmissa sijaitsevilla lidar-tutkilla, jotka muodostavat bussin ympärille turvakehän. Koska tutkat ovat yksitasolasereita, ne tunnistavat vain tietyllä korkeudella havaittavat esteet, minkä takia bussin havainnointikentässä on katvealueita. Seuraavaan bussin kehitysversioon on tulossa monitasolaserit katveiden minimoimiseksi. Robottibussin käyttövoima on sähkö, ja bussi kulkee olosuhteista ja reitistä riippuen noin kymmenen tuntia yhdellä latauksella.

Rahoitus
Euroopan Unionin aluekehitysrahasto, 6Aika-strategia, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Uudenmaan liitto
Paikkakunta
Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu, Tampere ja Turku
Energiateknologiat
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet