Tampereen sähköisen liikenteen ratkaisut

Tampereen sähköisen liikenteen ratkaisut

Tampere Nysse
Pilotoitu ratkaisu
Tampereen kaupunkiliikenne liikelaitos alkaa liikennöidä sähköbusseilla yhtä bussilinjaa vuoden 2016 lopussa.
Alkoi/päättyi
2014–
Kontaktihenkilö

Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita, Projektipäällikkö Elli Kotakorpi, TKL:n toimitusjohtaja Pekka Pirhonen

Keitä mukana
Tampereen kaupunki, Tekes (Huippuostajat-ohjelma), yrityksiä
Tiivistelmä

Tampereen kaupunkiliikenne liikelaitos (TKL) aloittaa sähköbussiliikenteen yhdellä bussilinjalla (Pyynikintori - Rauhanniemi) vuoden 2016 loppupuolella. Sähköbussijärjestelmän toimittaa Solaris Bus & Coach S.A. Järjestelmään kuuluu neljä viiden vuoden leasing-sopimuksella hankittua sähköbussia, pikalatausasema ja neljä hidaslatauspistettä. Paitsi tavallisena bussilinjana järjestelmä toimii myös älyliikenteen ja Mobility as a service -kokeilujen alustana. Projektin kautta Tampereen kaupunki on kerännyt runsaasti hankintaosaamista sähköbussijärjestelmistä ja niiden suunnittelusta. Tätä osaamista voidaan hyödyntää tulevissa hankinnoissa sekä jakaa muiden kaupunkien käyttöön.

Tampereen kaupungin tavoitteena on olla sähköisen liikenteen edelläkävijä vuoteen 2025 mennessä. Sähköisen liikenteen edistäminen alkoi vuonna 2013 taustaselvityksellä ja jatkui 2014 toimenpide- ja käyttöönottosuunnitelmalla. Sähköbussijärjestelmän käyttöönotto on osa suunnitelman käytännön toteuttamista. Toteuttamisvaiheen on suunniteltu jatkuvan vuoteen 2025 saakka.      

Tampereen kokemukset sähköbussihankinnasta ja hankintaprosessin aikana ratkotuista kysymyksistä on koottu sähköbussien ”hankintaoppaaseen” http://www.tampere.fi/tiedostot/s/XBQy4hM1b/sahkobussihankinnan_toteutus_240816.pdf            

Rahoitus
Tampereen kaupunki, Tekes (Huippuostajat-ohjelma), TEM (energiainvestointituki)
Paikkakunta
Tampere
Energiateknologiat
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet