Turun kestävän liikenteen pilotti (biokaasu)

Turun kestävän liikenteen pilotti (biokaasu)

Turku kuva Wikipediasta
Kuva: Wikipedia
Pilotoitu ratkaisu
Selvitettiin paikallisesti tuotetun biokaasun käyttömahdollisuuksia Turun joukkoliikenteessä.
Alkoi/päättyi
2010-2013
Kontaktihenkilö

Ympäristöinsinööri Fredrik Klingstedt, Turun kaupunki, fredrik.klingstedt [at] turku.fi

Keitä mukana
Turun kaupunki, Turun Seudun Jätehuolto, Turun Seudun Puhdistamo, Åbo Akademi, Biovakka, Veho ja Gasum
Tiivistelmä

Turussa aloitettiin vuonna 2010 selvitystyö, jonka tavoitteena oli kartoittaa paikallisesti tuotetun biokaasun käyttömahdollisuuksia liikennepolttoaineena. Ensisijaisena tarkoituksena oli löytää biokaasun hyödyntämiseen perustuva kestävä joukkoliikenneratkaisu. Selvitystyön pohjalta kirjoitettiin liikennebiokaasuryhmän loppuraportti (2013), jossa biokaasubussien käyttöönottovuodeksi arvioitiin 2016 ja biokaasubussien osuudeksi ajoneuvoista jopa kolmannes vuoteen 2025 mennessä - jos kokemukset osoittautuvat myönteisiksi. Turun kaupunki käsitteli asiaa vuoden 2013 lopulla ja päätti puoltaa liikennebiokaasun paikallista tuottamista, mutta luopua biokaasubussien käyttöönotosta Turun sisäiseen joukkoliikenteeseen. Tarkoitus oli siirtyä asteittain sähkö- ja sähköhybridibussien käyttöön. Kaupunki aikoi kuitenkin turvata joukkoliikenteelle mahdollisuuden edulliseen kaasunhankintaan jatkossa, jos kaasukäyttöiset bussit osoittautuvat kilpailukykyisiksi diesel- ja sähköbussien kanssa. Lisäksi kaupunki aikoi edistää biokaasun käyttöä liikennepolttoaineena mm. tarjoamalla pysäköintietuja ilmastoystävällisiä polttoaineita käyttäville autoilijoille.

Rahoitus
Turun kaupunki, Tekes (Tulevaisuuden kestävä kunta -innovaatio-ohjelma ja kuutoskaupunkien RESCA-hanke)
Paikkakunta
Turku
Energiateknologiat
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet