Yhteinen lippujärjestelmä Baltian kanssa

Yhteinen lippujärjestelmä Baltian kanssa

eri Baltian maiden lippujen yhdistelmä, ilmainen kuva Pixabaysta
Pilotoitu ratkaisu
Tavoitteena kehittää yhteinen matkalippujärjestelmä Pohjoismaihin ja Baltiaan.
Alkoi/päättyi
Suunnitteilla, järjestelmän toivotaan olevan käytössä Suomessa vuoteen 2019 mennessä.
Kontaktihenkilö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Keitä mukana
Keskusteluissa mukana (esim. Muonion tapaamisessa helmikuussa 2016) Viron ja Pohjoismaiden liikenneministerit sekä EU:n liikennekomissaari
Tiivistelmä

Tavoitteena on saada Pohjoismaihin ja Baltiaan yhteinen matkalippujärjestelmä helpottamaan liikkumista näiden maiden välillä. Järjestelmään voisivat osallistua sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijat. Kuluttajilla olisi tietoa matkavalintoja tehdessään tarjolla olevista matkustusvaihtoehdoista ja niiden ominaisuuksista (esim. aikatauluista, kustannuksista ja hiilijalanjäljestä) ja matkan aikana tietoa tapahtumista olisi saatavana mobiilisti. Liikenneministeri Anne Bernerin mukaan "kaikki teknologia järjestelmää varten on jo olemassa, tarvittaisiin enää yhteinen asiaa koskeva lainsäädäntö ja yhteinen tahtotila".                     

Dokumentaatio
Paikkakunta
Pohjoismaat ja Baltia
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet