BUILD UP Skills

BUILD UP Skills

BUILD UP Skills banner
Pilotoitu ratkaisu
Suunnitella ja toteuttaa rakennusalalle energiatehokkaan rakentamisen parhaisiin käytäntöihin perustuva täydennyskoulutusmalli sekä koulutusaineistoa, joilla parannetaan sekä rakentamisen laatua että vastataan rakentamisen uusiin energiatehokkuusvaatimuksiin.
Alkoi/päättyi
2011–2016
Kontaktihenkilö

Irmeli Mikkonen, Motiva (irmeli.mikkonen [at] motiva.fi)

Keitä mukana
Motiva, Tampereen teknillinen yliopisto, Työtehoseura
Tiivistelmä

Projektin tavoitteena on käynnistää rakennusalalla laatukeskeinen koulutus- ja muutosprosessi, jonka kautta ala pystyy saavuttamaan uusien rakennusmääräysten kunnianhimoiset energiatehokkuustavoitteet, kun alalla työskentelevien osaamista kehitetään. Hankkeessa on koottu energiatehokkaan rakentamisen parhaita käytäntöjä ja tuotettu niihin perustuvaa koulutusmateriaalia, laadittu alan toimijoille täydennyskoulutusmalli, järjestetty pilottikoulutuksia ja viestitty aktiivisesti alan tilaisuuksissa.

Hankkeessa tuotettua energiatehokkaan rakentamisen materiaalia on testattu ja otettu käyttöön kaksipäiväisissä pilottikoulutuksissa. Koulutuksia on järjestetty sekä rakennusalan opettajille että rakennustyömaiden työntekijöille. Alan muutosta on edistetty kouluttamalla muutosagentteja eri tilaisuuksissa sekä valitsemalla energiatehokkuuslähettiläs, joka on kiertänyt rakennustyömailla, yrityksissä ja yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa kertomassa, mitä uutta energiatehokkaaseen rakentamiseen liittyvää hankkeen puitteissa on tuotettu. Hankkeessa tuotetut koulutusaineistot (opas, työmaakortit, kalvosarjat sekä videot, kaikki tuotettu suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi ja viroksi) on koottu verkkosivustolle: www.motiva.fi/buildupskills.

BUILD UP Skills Finland -hanke on ollut osa kaksivaiheista EU-hanketta, jossa on ollut mukana toimijoita yli 30:stä maasta. Ensimmäisessä vaiheessa (2011-2013) selvitettiin rakennusalan koulutuksen ja osaamisen nykytilaa sekä laadittiin etenemissuunnitelma (BUILD UP Skills Finland - Suomen kansallinen etenemissuunnitelma: Energiatehokkaan rakentamisen osaamisen varmistaminen), jossa kuvataan valtakunnallinen etenemistapa rakennusalan ammattiryhmien lisäkoulutuksen järjestämiseksi. Etenemissuunnitelma perustui hankkeessa tehtyyn työmaakyselyyn sekä useilla paikkakunnilla järjestettyihin työpajoihin, joissa selvitettiin rakennuksilla työskentelevien ammattilaisten energiaosaamisen nykytasoa ja täydennyskoulutustarpeita. Tavoitteena oli löytää ne toimenpiteet, joilla energiatehokkuusosaaminen saadaan osaksi päivittäistä työskentelyä.

Rahoitus
EU Intelligent Energy Europe
Paikkakunta
useita
Energialähteet
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet