Merituulivoiman tuki kilpailun perusteella

Merituulivoiman tuki kilpailun perusteella

Tuulivoimakuva Wikipediasta
Pilotoitu ratkaisu
Energiatuen kilpailutus demonstraatiolaitoksen rakentamiseksi.
Alkoi/päättyi
2014-
Kontaktihenkilö

Pekka Grönlund, työ- ja elinkeinoministeriö, pekka.gronlund [at] tem.fi

Keitä mukana
TEM, yhdeksän yritystä
Tiivistelmä

Hankkeessa on tarkoitus demonstroida Itämeren olosuhteisiin sopivia tuulivoimala- ja perustusratkaisuja, jotka mahdollistavat tulevaisuudessa laajamittaisen merituulivoimarakentamisen Itämeren jääolosuhteissa. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) kilpailutti tuettavan hankkeen, johon tuli yhdeksän kokeiluehdotusta. Rahoitettavaksi kokeiluhankkeeksi valittiin Suomen Hyötytuuli Oy:n Porin Tahkoluotoon suunnittelema tuulivoimapuisto. Valitussa hankkeessa merkittävänä pidettiin meriperustusten testaamista käytännössä, myös jääoloissa. TEM myönsi hankkeen toteuttamiseen 20 miljoonaa euroa investointitukea. Tuen myöntämisen vaatimuksena on, että tuen saajan on jaettava tietoa muille merituulivoiman hankekehittäjille merituulivoimalan rakentamisesta, käytöstä ja huollosta.

Suomen Hyötytuuli Oy on rakentanut Tahkoluotoon 10 offshore-tuulivoimalan merituulipuiston. Puisto otettiin käyttöön elokuussa 2017.   

Rahoitus
Tuen rahoitus TEM, tuen saaja osallistui investoinnin rahoittamiseen.
Paikkakunta
Helsinki, Porin Tahkoluoto
Energialähteet
Energiateknologiat
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet