SYKLIn EENavi -energiaremonttikartoituksen ammattilainen

SYKLIn EENavi -energiaremonttikartoituksen ammattilainen

EENavi palvelukuva SYKLI
Pilotoitu ratkaisu
Energiaremonttien tarjoajien koulutus- ja sertifiointipalvelun kehittäminen, pilotointi ja käyttöönotto.
Alkoi/päättyi
2013-
Kontaktihenkilö

Pekka Kauppi, SYKLI, pekka.kauppi [at] sykli.fi; Nina Teirasvuo, SYKLI, nina.teirasvuo [at] sykli.fi

Keitä mukana
SYKLI, Ympäristöministeriö, SYKE, Ekokumppanit, Ekoleima, Valonia, sittemmin sertifioidut palveluntarjoajat
Tiivistelmä

SYKLI on kehittänyt pientalojen energiaremonttien tarjoajille koulutus- ja sertifiointipalvelun ympäristöministeriön KULTU-ohjelman rahoittamassa EKOKOTI-hankkeessa. EEnavi -energiaremontin kartoituspalvelussa kiinteistölle laaditaan korjaussuunnitelma, joka perustuu kohteen lähtötietoihin ja paikan päällä tehtyyn arviointikäyntiin. Tuloksena asiakas saa raportin, jossa esitellään vähintään kolme mahdollista energiatehokasta korjausratkaisua. Raportissa  otetaan huomioon kunkin kiinteistön erityispiirteet ja ratkaisujen käyttöön liittyvät kysymykset sekä  esitetään eri vaihtoehtojen kustannukset. Palveluun voidaan liittää myös energiatodistuksen laatiminen.

SYKLIn osahankkeessa luotiin toimintamalli kotitalouksien energiatehokkaan korjausrakentamisen neuvontapalvelulle sekä laadittiin energianeuvojien koulutusohjelma ja pilotoitiin sitä pääkaupunkiseudun pientaloalueilla. Hankkeessa toteutettiin kartoituspalvelua tukeva excel-laskuri, jota voi hyödyntää energiatehokkuus-, elinkaari- ja muissa laskelmissa sekä eri korjausvaihtoehtojen vertailussa, jota saavat käyttää sertifioidut palveluntarjoajat.

Rahoitus
Ympäristöministeriö, Vihreän talouden kokeilu- ja kehittämishankkeet
Paikkakunta
Helsinki, palveluntarjoajia on useilla paikkakunnilla
Energialähteet
Teknologioiden sijainti
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet