Uutta avointa energiaa -verkkokurssit

Uutta avointa energiaa -verkkokurssit

Uutta avointa energiaa -hanke
Kuva: Uutta avointa energiaa -hanke.
Pilotoitu ratkaisu
Kaikille avoimet verkkokurssit uusiutuvasta energiasta.
Alkoi/päättyi
2015 - 2018
Kontaktihenkilö

Marja Keränen, TAMK

Keitä mukana
TAMK, Arcada, Centria, Haaga- Helia, KAMK, Novia, OAMK, LAMK, Turun amk ja SAMK.
Tiivistelmä

Uutta avointa energiaa -hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin useita kymmeniä avoimia verkkokursseja liittyen lähes 0-energia rakentamiseen ja kestäviin energiaratkaisuihin. Hankkeeseen osallistui kymmenen ammattikorkeakoulua vuosina 2015-2018 ja sitä koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu. Hankkeen aikana tuotetut kurssit ja aineistot on julkaistu avoimella lisenssillä. Niitä voidaan hyödyntää sekä itsenäiseen opiskeluun että ammattikorkeakoulujen tutkinto-opetuksen tukena. 

Kestävät energiaratkaisut -täydennyskoulutuksella edistetään tavoitteita, jotka liittyvät vähähiiliseen talouteen, uusiutuvan energiantuotantoon, jakeluun ja käyttöön sekä energia- ja materiaalitehokkuuteen. Näiden verkkokurssien aihepiirejä ovat aurinkoenergia, bioenergia, lämpöpumput ja tuulivoima. Lähes 0-energiarakentamisen kokonaisuudessa voi perehtyä esimerkiksi rakennusten energiatehokkuuteen, energiatehokkuuslaskentaan, energiatehokkuusvaatimuksiin, talotekniikkaan, arkkitehtuuriin ja energiatehokkuuteen, energiatehokkaisiin rakenteisiin, energiatehokkaan rakennuksen ylläpitoon ja uusiutuvaan energiaan. Osana kurssia tuotettiin lähes 100 opetusvideota, jotka ovat katsottavissa Youtubessa. Tekemällä aineistoihin perustuvia harjoituksia ja oman osaamisen arviointeja, voi saavuttaa osaamismerkkejä, jotka ovat digitaalisia todisteita kurssiin perehtymisestä.

Hanke voitti vuonna 2018 Lähienergialiiton Vuoden Lähienergiaratkaisu -kilpailun. Tuomaristo totesi, että tarve uudelle osaamiselle energiamurroksessa on suuri ja avoin verkkokurssi on tehokas tapa täydentää osaamista uusiutuvan energian ratkaisujen osalta. Toteutetut osuudet “Lähes 0-energia rakentaminen” ja “Kestävät energiaratkaisut” ovat tärkeät osaamisalueet ja kurssimateriaali on korkealaatuinen.

Kurssien sisällöt luotiin ja pilotoitiin Uutta avointa energiaa -hankkeessa vuosina 2016 - 2018 käyttäen ketterää AgileAMK-tuotantomallia. AgileAMK-malli perustuu olemassa olevan aineiston joustavaan ja nopeaan muokkaukseen asiantuntijatiimissä.Malli on hyödynnettävissä myös tulevaisuudessa verkko-opetuksen kehittämiseen. 

Arviointi

Hanke voitti vuonna 2018 Lähienergialiiton Vuoden Lähienergiaratkaisu -kilpailun.

Rahoitus
Euroopan sosiaalirahasto ESR
Energialähteet
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet