Helen Sähköverkko Oy:n kuormanohjauspilotti

Helen Sähköverkko Oy:n kuormanohjauspilotti

Helen logo
Pilotoitu ratkaisu
Sähkölämmityksen käynnistäminen edullisempaan aikaan Helen Sähköverkon etäohjaamana
Alkoi/päättyi
2011
Kontaktihenkilö

Joonatan Kuorikoski, Helen Sähköverkko Oy (@helen.fi), Pekka Koponen, VTT (@vtt.fi)

Keitä mukana
Helen Sähköverkko, VTT, Aalto/TKK
Tiivistelmä

Helen Sähköverkko suoritti vuonna 2011 kokeilun, jolla pyrittiin kehittämään sähkölämmitykseen käytettävää kuormanohjauspalvelua. Tavoitteena oli hyödyntää aiempaa paremmin sähkömarkkinoiden edullisimmat hintajaksot. Aluksi suoritettiin tekniikan kokeilu, jossa muutamien kokeiluun osallistuneiden kotitalouksien kokemuksia selvitettiin erikseen.

Kokeilussa Helen Sähköverkko Oy muutti lämmityksen ohjausaikoja siten, että lämmitykseen käytettävää ajankohtaa siirrettiin päiväkohtaisesti ajankohtaan, jossa markkinasähkö oli edullisinta. Lämmitykseen käytetty kokonaisaika pysyi edelleen samana, mutta se kohdennettiin yösähkön (klo 21—07) edullisimpaan jaksoon. Käytännössä varaava sähkölämmitys ei kytkeytynyt päälle säännönmukaisesti klo 21, kuten aiemmin, vaan vaihtelevaan aikaan myöhemmin yöllä.

Kokeilu onnistui hyvin sekä sähköverkkoyhtiön että käyttäjien näkökulmasta. Kokeilun jälkeen kuormanohjausmalli otettiin käyttöön noin tuhannessa täysin varaavassa sähkölämmityskohteessa ja ohjattavan kuorman suuruus on vuonna 2016 lähes 20 MW.

Ohjausmallin taloudelliset hyödyt näkyvät kohteiden sähkönmyyjien edullisempina sähkön hankintakustannuksina, sekä suoraan asiakkaan maksamassa sähkönmyyntihinnassa, mikäli asiakkaan käyttämä sähkötuote ottaa huomioon sähkön markkinahinnan tuntitason vaihtelun.

Dokumentaatio

AMM-järjestelmällä toteutetun varaavan sähkölämmityksen dynaamisen kuormanohjauksen toimintamalli ja kenttäkokeet VTT-R-09756-10

Arviointi

AMM-järjestelmällä toteutetun varaavan sähkölämmityksen dynaamisen kuormanohjauksen toimintamalli ja kenttäkokeet VTT-R-09756-10; https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/152331/Asiakkaan_nakok…

Rahoitus
Cleen Oy
Paikkakunta
Helsinki
Energialähteet
Energiateknologiat
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot