Lämpöpumput osana kaukolämpö- ja -jäähdytysjärjestelmää

Lämpöpumput osana kaukolämpö- ja -jäähdytysjärjestelmää

espan jäähdytyskeskus
Pilotoitu ratkaisu
Suurten (>10 MW) lämpöpumppujen integrointi osaksi kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkkoa
Alkoi/päättyi
2006-
Kontaktihenkilö

Janne Rauhamäki

Keitä mukana
Helen Oy, asiakkaat
Tiivistelmä

Lämpöpumpuilla on kasvava merkitys Helen Oy:n uusiutuvan energian investointiohjelmassa. Jo vuonna 2016 lämpöpumpuilla tuotettiin 7 % Helsingin kaukolämmöstä ja 78 % kaukojäähdytyksestä.

Helenin maailman suurimpiin kuuluvassa lämpö- ja jäähdytyslaitoksessa, Katri Valassa, on viisi isoa lämpöpumppua (lämmitysteho 100 MW, jäähdytysteho 67 MW). Katri Valan laitoksessa lämpöä otetaan talteen puhdistetun jäteveden hukkalämmöstä sekä kaukojäähdytysjärjestelmän kautta kiinteistöjen hukkalämmöistä. Kun lämpöä ja jäähdytystä tuotetaan samassa prosessissa, saadaan hukkaenergiat hyödynnettyä tehokkaimmin. Katri Valan lämpö- ja jäähdytyslaitoksen tuotanto on vuosittain kasvanut kaukojäähdytyksen kysynnän kasvaessa, ja laitoksen laajentamista selvitetään parhaillaan.

Helen rakentaa parhaillaan uutta, isoa lämpöpumppulaitosta Esplanadin puiston alle. Paikalla sijaitsee aiemmin rakennettu noin 35 000 m3 maanalainen jäähdytysvesivarasto. Suuret lämpöpumput asennetaan tähän maanalaiseen jäähdytyskeskukseen 50 metrin syvyyteen. Kahden lämpöpumpun yhteenlaskettu uusiutuva lämmitysteho tulee olemaan 22 megawattia ja jäähdytysteho 15 MW. Jäähdytysakun tehokkuus kasvaa lämpöpumppujen läheisen sijainnin ansiosta, ja kokonaisuudessaan laitoksen jäähdytystehon lasketaan nousevan jopa 55 megawattiin. Esplanadin lämpöpumppulaitos otetaan käyttöön keväällä 2018, ja sen toimittaja on Johnson Controls Finland Oy.

Lisäksi Helen panostaa kiinteistökohtaisiin lämpöpumppuihin kaukojäähdytysverkon ulkopuolisille alueille, joilla kiinteistöjen hukkalämmöt saadaan hyödynnettyä kaukolämmön tuotannossa.

Paikkakunta
Helsinki
Energiateknologiat
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot