Pitkäniemen maa-järvilämpöjärjestelmä, Nokia

Pitkäniemen maa-järvilämpöjärjestelmä, Nokia

Näsijärvi, kuva Wikipediasta
Pilotoitu ratkaisu
Olemassa olevaan kaukolämpöverkkoon liittyvä maa-järvilämpöjärjestelmä
Alkoi/päättyi
11.12.2009-31.12.2011
Kontaktihenkilö

Mateve Oy, mateve [at] mateve.fi ; Jaakko Kuusisto, Fortum jaakko.kuusisto [at] fortum.com

Keitä mukana
Verte Oy, Fortum Power and Heat, Tampereen teknillinen yliopisto
Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli luoda Pitkäniemessä toteutuvan maalämpöperusteisen aluerakennuskohteen kautta maakunnallinen uusiutuvan energian osaamis-, tutkimus- ja yhteistyöverkosto, joka synnyttää uutta teknistä ja  tutkimuksellista osaamista maa- ja järvilämmön hyödyntämiseen, luoda edellytykset yritystoiminnan ja ammatillisen koulutuksen kehittämiselle sekä luoda edellytykset Pitkäniemessä pilotoitavan uusiutuvan energian käytön monistamiselle osaksi aluerakennuskohteiden suunnittelua ja toteutusta. Hankkeessa kehitettiin olemassa olevaan kaukolämpöverkkoon liittyvä maa-järvilämpöjärjestelmä, joka tuottaa suurimman osan alueellisesta kaukolämmöntarpeesta uusiutuvalla maa- ja järvilämmöllä korvaten fossiilisilla polttoaineilla tuotettua kaukolämpöä. Kehitettävän järjestelmän kautta mahdollistetaan olemassa olevan kaukolämpöverkon hyödyntäminen korkeahyötysuhteisen maalämmön tuotannossa yhdistämällä lämpöpumpputekniikka ja perinteinen lämpökattilatekniikka. Lisäksi mahdollistetaan perinteisen maalämmön ja järven pohjasedimentin vertailu lämpöpumpun lämmönlähteenä.  Kehitettävä järjestelmä mahdollistaa kaupunki- ja yhdyskuntarakenteissa  uusiutuvan energian monimuotoisen käytön sekä  rakennettavissa että toteutetuissa aluerakenteissa.

Rahoitus
yritykset, Pirkanmaan ELY-keskus, EAKR
Paikkakunta
Nokia
Energiateknologiat
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet