St1 Deep Heatin geoterminen lämpölaitos

St1 Deep Heatin geoterminen lämpölaitos

St1 geoterminen lämpö havainnekuva
Kuva: St1
Pilotoitu ratkaisu
St1 Deep Heat rakentaa Fortumin Otaniemen lämpölaitoksen alueelle geotermisen pilottituotantolaitoksen.
Alkoi/päättyi
2014-
Kontaktihenkilö

Liisa Joenpolvi, St1 Deep Heat, liisa.joenpolvi [at] st1.fi

Keitä mukana
St1, Fortum
Tiivistelmä

St1 Deep Heat rakentaa Fortumin Otaniemen lämpölaitoksen alueelle geotermisen pilottituotantolaitoksen, jonka arvioitiin valmistuvan vuonna 2017. Lämpökaivojen porauksen aikana ilmenneet haasteet ovat kuitenkin hidastaneet hankkeen etenemistä. Fortum tulee ostamaan lämmön kaukolämpöverkkoonsa ja sillä arvioidaan voitavan kattaa jopa 10 % kaukolämmön tarpeesta Espoon alueella.

Energia tuotetaan poraamalla maahan kaksi lämpökaivoa, jotka ulottuvat seitsemän kilometrin syvyyteen. Kumppaniksi syvälämpökaivojen poraamiseen St1 Deep Heat on kilpailutuksella valinnut Strada Energyn, geotermiseen poraukseen erikoistuneen englantilaisyrityksen. Geotermistä energiaa hyödynnetään lämmöntuotannossa siten, että vettä syötetään lämpökaivon yhdestä reiästä alas, ja veden kuumennuttua maaperässä se nousee toisesta reiästä ylös. Kuumentuneen veden sisältämä lämpö syötetään lämpölaitoksella lämmönvaihtimen kautta suoraan kaukolämpöverkkoon  ilman lämpöpumppuja. Yksi pilottihankkeen tavoitteista on kasvattaa suomalaista osaamista geotermisen lämmön tuotannossa.

Rahoitus
yritykset, TEM, Tekes
Paikkakunta
Espoo
Energialähteet
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet