Tampereen Sähkölaitos pilotoi kaksisuuntaista kaukolämpöä

Tampereen Sähkölaitos pilotoi kaksisuuntaista kaukolämpöä

Tampereen sähkölaitos
KUVA: TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS
Pilotoitu ratkaisu
Tampereen Sähkölaitoksen kaksisuuntaisen kaukolämmön pilotti tamperelaisen taloyhtiön kanssa.
Alkoi/päättyi
2017-
Kontaktihenkilö

Pasi Muurinen, Tampereen Sähkölaitos, pasi.muurinen [at] sahkolaitos.fi; Ilari Rautanen, Tampereen kaupunki, ilari.rautanen [at] tampere.fi

Keitä mukana
Tampereen Sähkölaitos, As Oy Tampereen Pohjolankatu 18–20, EU GUGLE-hanke (VTT, Tampereen kaupunki)
Tiivistelmä

Tampereen Sähkölaitos on tehnyt Pohjolankadulla sijaitsevan taloyhtiön kanssa sopimuksen, jossa taloyhtiö sekä ostaa kaukolämpöä että myy sitä Sähkölaitokselle. Tampereen Sähkölaitos kerää pilotin avulla kokemuksia uudenlaisesta sopimusmallista sekä teknisistä ratkaisuista, joilla asiakkaan tuottama kaukolämpö saadaan hyödynnettyä Tampereen kaukolämpöverkossa. Tavoitteena on myös selvittää ratkaisun kaupallinen potentiaali. Kyseessä on ensimmäinen pilotti Suomessa, jossa taloyhtiö myy lämpöä energiayhtiölle.

Taloyhtiön myymä kaukolämpö tuotetaan maalämpöpumpulla, jonka on suunniteltu toisinaan tuottavan ylijäämälämpöä myytäväksi. Taloyhtiössä arvioidaan, että asennettavalla maalämpöpumpulla pystytään tuottamaan noin 100 MWh lämpöä vuodessa. Lisäksi taloyhtiö arvioi, että tulevaisuudessa se ostaisi enää 50 MWh kaukolämpöä vuodessa sekä myisi mahdollisesti jopa 400 MWh vuodessa. Kaksisuuntaisuuden ansiosta laitteistot pystytään pitämään tuotannossa myös lämpimällä kaudella. 

Pohjolankadun taloyhtiössä on toteutettu useita energiaa säästäviä hankkeita. Yhtiö on muun muassa asentanut ledilamput, vakiopaineventtiilit kaikkiin hanoihin, huoneistokohtaisen viilennyksen sekä lämmön talteenoton poistoilmasta ja jätevedestä, sekä tiivistänyt kiinteistön vaippaa. Yhtiö tuottaa myös aurinkosähköä. Taloyhtiön lämmityksen ja sähkönkulutuksen laskennalliset päästöt ovat pienentyneet vuoden 2010 reilusta 140 hiilidioksiditonnista vuoden 2019 negatiiviseen -24 tonniin. 

Taloyhtiön energiaratkaisujen eri komponentit ja kaksisuuntainen kaukolämpö ovat tulosta yhteistyöstä taloyhtiön, energiayhtiön, urakoitsijoiden ja laite- ja palvelutoimittajien välilläVTT on mukana projektissa tarjoamassa asiantuntemuksensa taloyhtiön käyttöön korvauksetta osana EU-GUGLE-hanketta.

Arviointi

Tunnustuksia: SYKE:n kuukauden HINKU-teko –palkinto päästövähennyksistä, Suomen Lähienergialiiton kunniamaininta v. 2017 lähienergiaratkaisu -kilpailussa sekä Euroopan lämpöpumppuyhdistyksen EHPA:n palkinto ”Heat Pump City of the Year Award” Brysselissä.

Rahoitus
yhtiön oma rahoitus, EU-GUGLE-rahoitus
Paikkakunta
Tampere
Energialähteet
Energiateknologiat
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet