Yandexin datakeskuksesta kaukolämpöä

Yandexin datakeskuksesta kaukolämpöä

Datakeskuksesta kaukolämpöä
Kuva: Calefa Oy.
Pilotoitu ratkaisu
Datakeskuksen hukkalämmön hyödyntäminen kaukolämpönä
Alkoi/päättyi
2014 –
Kontaktihenkilö

Juha Pero, Juha.Pero [at] nivos.fi, Nivos Oy

Keitä mukana
Nivos Oy, Yandex Oy, Calefa Oy
Tiivistelmä

Yandex on rakentanut palvelinkeskuksen, jossa yhteistyössä Nivoksen kanssa hukkalämmöstä tuotetaan kaukolämpöä Mäntsälän kotitalouksiin ja teollisuuden tarpeisiin. Kaukolämmön tuotanto Yandexin datakeskuksen hukkalämmöstä muodostaa noin 65 % pienemmän elinkaaren hiilijalanjäljen verrattuna vastaavan määrän tuottamiseen maakaasun avulla. Maakaasun tarve on lämmön kierrättämisen myötä laskenut 70%. Lämmöntalteenottoprosessi on mittaluokassaan maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen.

Järjestelmä toimii siten, että Yandex ottaa talteen ja myy syntyvän hukkalämmön raakalämpönä Nivokselle, Mäntsälän kunnan omistamalle energiayhtiölle, joka jalostaa siitä lämpöpumppujen avulla kaukolämpöä. Palvelinkeskuksesta ulos tuleva ilma on noin 37-asteista, noin 20 astetta kuumempaa kuin sisään tuleva ilma. Lämpötilaeroa kasvatetaan lämpöpumpulla, jonka ansiosta kaukolämpöverkkoon syötetään 80-asteista vettä. Datakeskuksen yhteydessä toimivan lämmöntalteenottolaitoksen nimellisteho on noin 6 megawattia, ja se tuottaa vuodessa 30 GWh kaukolämpöä. Energiamäärä vastaa suurin piirtein 1500 omakotitalon vuodessa käyttämää lämpöenergiaa. 

Lämmön kierrättäminen parantaa kaukolämmön kilpailukykyä pitkällä aikavälillä. Maakaasun verotuksesta johtuen ratkaisu on huomattavasti edullisempi kuin maakaasun käyttäminen kaukolämmön tuotantoon. Lämmöntalteenotto ja siirtäminen kaukolämpöverkostoon onkin mahdollistanut kuluttajahintojen laskemisen. Toteuttaminen ei olisi onnistunut ilman tiivistä yhteistyötä Nivoksen, Yandexin datakeskuksen sekä laitetoimittaja Calefan kesken. 

Arviointi

Vuonna 2016 hanke sai Vuoden ilmastoteko –palkinnon Energiateollisuuden kestävän kehityksen foorumin myöntämänä ja vuonna 2015 Euroopan lämpöpumppuyhdistys European Heat Pump Association palkitsi hankkeen ”Heat Pump City of the Year Award ” –palkinnolla.

Rahoitus
?
Paikkakunta
Mäntsälä
Energialähteet
Energiateknologiat
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet